Към съдържанието

© Авторско право

Ценя труда си и като автор съм чувствителна към правото на интелектуалната си собственост; по същия начин уважавам и зачитам чуждото. Зад гърба си имам два от два разрешени случая на нарушаване на авторското ми право, състоящи се в неправомерно използване на авторски материал от блоговете ми, единият чрез препубликуване в печатно издание; другият, чрез използване на агрегат-емисията на Блогосфера, в която е включен блога ми, от трети интернет сайт-агрегатор. След поетата от мен инициатива и с взаимен отклик от засегнатите и правозащитните страни, Блогосфера подобри емисията си, като добави лицензите на всички агрегирани в нея автори. С позицията и действията на автора си този блог най-вероятно спечели опоненти, но в крайна сметка, това бе обща и общополезна стъпка към развиване на локалната среда в посока изграждане на традиции на зачитане и уважение към интелектуалната собственост, правата на авторите и труда изобщо.

Препоръчвам, преди да ползвате и/или разпространявате, да се запознаете добре и точно да съблюдавате условията на авторското право и лиценза, под които са защитени авторските материали в този блог. Ако желаете да пре/публикувате авторски материал, свържете се директно с мен чрез посочените контакти.

Законът за авторското право на РБългария позволява пълно съдържание на дадено произведение да бъде публикувано само след изрично съгласие от страна на автора. Свободно, без да уведомите и получите разрешение от автора, имате право да цитирате единствено откъс от дадено произведение в отредения от закона размер. Неспазването на закона подлежи на наказателна отговорност.

Creative Commons BY-NC-ND License

Освен ако не е по подразбиране или упоменато по друг начин, изображенията и текстовото съдържание в този сайт са предоставени от автора им и лицензирани чрез CREATIVE COMMONS ПРИЗНАНИЕ-НЕКОМЕРСИАЛНО-БЕЗ ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 3.0 LICENSE. На кратко: Разрешено е да ги придобивате и да ги споделяте с други при условие, че задължително посочите автора им и приложите източника им, но не е позволено да ги променяте по никакъв начин или да ги използвате за комерсиални цели. За всяко повторно използване или разпространение, трябва също да посочите ясно за останалите договорните условия за ползването им и най-добрият начин да направите това е, като приложите линк към страницата на CC BY-NC-ND. Използването на Защитеното Съдържание в този сайт се проследява чрез Copyscape и FairShare за CC BY-NC-ND.

Unless submitted by default or appointed otherwise, the images and text content on this site are provided by the author and licensed under a CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-NO DERIVATIVE WORKS 3.0 LICENSE. In short: You are allowed to download them and share them with others as long as you obligatory mention the author and link back to the source, but you are not allowed to change them in any way or use them commercially. For any reuse or distribution, you must also make clear to others their license terms and the best way to do so is linking to the CC BY-NC-ND page. The usage of the Copyrighted Content on this site is tracked by Copyscape and FairShare for CC BY-NC-ND.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

%d блогъра харесват това: